Tarieven

Fysiotherapie

Een behandeling fysiotherapie kost € 30,00. Voor behandeling aan huis wordt een toeslag gerekend van € 12,00.

Tot en met de leeftijd van 18 jaar valt fysiotherapie onder de dekking van de basisverzekering.

Indien sprake is van een chronische klacht, zoals opgenomen in de lijst betreffende chronische aandoeningen, valt fysiotherapie ook onder de dekking van de basisverzekering.

In alle overige gevallen wordt fysiotherapie alleen vergoed door de ziektekostenverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Deze aanvullende verzekeringen verschillen per verzekeringsmaatschappij. Soms wordt slechts een gedeelte vergoed. Leest u alstublieft de polisvoorwaarden of lees meer hierover bij uw ziektekostenverzekeraar.

Manuele tharapie

Een behandeling manuele therapie kost € 44,00. De behandeling van KISS/KIDD valt onder manuele therapie.

Tot en met de leeftijd van 18 jaar valt deze behandeling onder de dekking van de basisverzekering.

Boven de 18 jaar dient u minimaal aanvullend verzekerd te zijn om onder de dekking te vallen. Dit verschilt per verzekering. Kijk uw polis hierop na of lees meer hierover bij uw ziektekostenverzekeraar.

Ziektekostenverzekeringen

We hebben met alle ziektekostenverzekeraars een contract afgesloten. De meest bekende zijn: